Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA XORINC

Chúng tôi biết rằng bạn quan tâm đến cách thông tin về bạn được sử dụng và chia sẻ, và chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn rằng chúng tôi sẽ thực hiện điều đó một cách cẩn thận và hợp lý. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách xor.inc và các chi nhánh của nó (gọi chung là “XOR”) thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn thông qua trang web, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ, cửa hàng trực tuyến và vật lý cũng như các ứng dụng tham chiếu đến Chính sách quyền riêng tư này của chúng tôi (gọi chung là “XOR” Dịch vụ”). Bằng cách sử dụng Dịch vụ XOR, bạn đồng ý với các thực hành được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

XOR thu thập thông tin cá nhân nào về bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Dưới đây là các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi:  Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến Dịch vụ của XOR. Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng khi đó bạn có thể không tận dụng được nhiều Dịch vụ của XOR ‘của chúng tôi.
 • Thông tin tự động:  Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số loại thông tin nhất định về việc bạn sử dụng Dịch vụ của XOR, bao gồm thông tin về tương tác của bạn với nội dung và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của XOR. Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookie” và các số nhận dạng duy nhất khác và chúng tôi thu được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn truy cập Dịch vụ của XOR và các nội dung khác do XOR cung cấp hoặc thay mặt cho các trang web khác.
 • Thông tin từ các nguồn khác:  Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như thông tin giao hàng và địa chỉ được cập nhật từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin này để sửa hồ sơ của mình và giao lần mua hàng tiếp theo của bạn dễ dàng hơn.

XOR sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích gì?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, cung cấp, phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Những mục đích này bao gồm:

 • Mua và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nhận và xử lý đơn đặt hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, xử lý thanh toán và liên lạc với bạn về đơn đặt hàng, sản phẩm và dịch vụ cũng như khuyến mại.
 • Cung cấp, khắc phục sự cố và cải thiện Dịch vụ của XOR.  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cấp, sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng và hiệu quả của Dịch vụ của XOR.
 • Đề xuất và cá nhân hóa.  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giới thiệu các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, xác định sở thích của bạn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Dịch vụ của XOR.
 • Cung cấp dịch vụ thoại, hình ảnh và camera.  Khi bạn sử dụng dịch vụ thoại, hình ảnh và camera của chúng tôi, chúng tôi sử dụng đầu vào bằng giọng nói, hình ảnh, video và thông tin cá nhân khác của bạn để đáp ứng yêu cầu của bạn, cung cấp dịch vụ được yêu cầu cho bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.  Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ pháp luật. Ví dụ: thông tin về nơi thành lập và thông tin tài khoản ngân hàng để xác minh danh tính và các mục đích khác.
 • Giao tiếp với bạn.  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn liên quan đến Dịch vụ của XOR qua các kênh khác nhau (ví dụ: qua điện thoại, email, trò chuyện).
 • Quảng cáo.  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích cho các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi không sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích.
 • Phòng chống gian lận và rủi ro tín dụng.  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh cho khách hàng của chúng tôi, XOR và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp cho điểm để đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng.
Tìm kiếm cửa hàng
Nhập vị trí để tìm đại lý và cửa hàng được ủy quyền gần nhất
Đăng ký
Đăng ký để tìm hiểu thông tin mới nhất và trở thành một phần của kỷ nguyên giao tiếp an toàn và thông minh.