Trang chủ > Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
Hướng dẫn sử dụng XOR

Để hiểu thêm về sản phẩm XOR bạn đang sở hữu, vui lòng tải xuống hướng dẫn sử dụng đầy đủ của chúng tôi.
Cập nhật phần mềm

Đây là các phần mềm liên kết tới dòng điện thoại XOR ( smart contact,...)
Chính sách bảo hành

Kiểm tra và cập nhật chính sách bảo hành của chúng tôi.
Chăm sóc sản phẩm

Để sản phẩm XOR luôn ở trong tình trạng tốt nhất mong bạn sẽ dành thời gian tìm hiểu thêm về cách chăm sóc sản phẩm chúng tôi đã soạn sẵn.
Thông tin liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Tìm kiếm cửa hàng
Nhập vị trí để tìm đại lý và cửa hàng được ủy quyền gần nhất
Đăng ký
Đăng ký để tìm hiểu thông tin mới nhất và trở thành một phần của kỷ nguyên giao tiếp an toàn và thông minh.