Cập nhật phần mềm

Đây là các phần mềm liên kết tới dòng điện thoại XOR ( smart contact,…)

Windows Software Android Software IOS Software

Smart contact Transfer

Được hỗ trợ bởi XOR UK, chúng tôi cung cấp một hệ thống độc đáo và có tính bảo mật cao để chuyển danh bạ từ điện thoại thông minh hiện tại sang XOR của bạn. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để tải xuống phần mềm và hướng dẫn dễ sử dụng của chúng tôi.

PDF Download

Hướng dẫn sử dụng XOR

Để hiểu thêm về sản phẩm XOR bạn đang sở hữu, vui lòng tải xuống hướng dẫn sử dụng đầy đủ của chúng tôi.

PDF Download

THÔNG TIN HỖ TRỢ

    TÌM KIẾM CỬA HÀNG

    Nhập vị trí để tìm đại lý và cửa hàng được ủy quyền gần nhất