Điều kiện sử dụng và chính sách bí mật của XPeers

Xor Inc UK đã xây dựng XPeers dưới dạng ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này được cung cấp miễn phí bởi Xor Inc UK và được thiết kế để sử dụng. Bạn phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”) của chúng tôi trước khi cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng, dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”).
 
Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 
Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Điều khoản & Chính sách quyền riêng tư này.
 
Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp, được ủy quyền và được chấp nhận. Bạn sẽ không sử dụng (hoặc hỗ trợ người khác sử dụng) Dịch vụ của chúng tôi theo cách: (a) vi phạm hoặc vi phạm các quyền của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác, bao gồm quyền riêng tư, công khai, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác; (b) liên quan đến việc gửi các thông tin liên lạc bất hợp pháp hoặc không được phép như gửi tin nhắn hàng loạt, nhắn tin tự động và quay số tự động. Chúng tôi sẽ kết thúc Tài khoản dịch vụ của bạn nếu bạn thực hiện bất kỳ nội dung nào hoặc lạm dụng người dùng.
 
Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại XPeers trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.
 
Thu thập và sử dụng thông tin
 
Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở Xor. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.
 
Thông tin tài khoản
 
Thay vào đó, bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc tên người dùng của mình. Bạn có thể tùy chọn thêm thông tin khác vào tài khoản của mình, chẳng hạn như tên hồ sơ và hình đại diện hồ sơ.
 
Ứng dụng không sử dụng bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào để nhận dạng bạn.
 
Kết nối Internet và Tin nhắn
 
Ứng dụng này chỉ kết nối với XPeers Cloud. Tất cả các kết nối được mã hóa. Không ai có thể giải mã dữ liệu của bạn trong XPeers. XPeers không lưu bất kỳ tin nhắn nào từ bất kỳ người dùng nào, chúng tôi chỉ chuyển tiếp tin nhắn của bạn tới đối tác của bạn. Chỉ bạn và đối tác của bạn mới có thể giải mã tin nhắn của bạn. Tất cả lịch sử tin nhắn của bạn được lưu trữ trên điện thoại của riêng bạn.
 
Thông tin kỹ thuật bổ sung được lưu trữ trên máy chủ XPeers, bao gồm mã thông báo xác thực được tạo ngẫu nhiên, mã thông báo đẩy và thông tin khác cần thiết để thiết lập cuộc gọi và truyền tin nhắn.
 
Máy ảnh
 
XPeers có thể tùy chọn sử dụng Máy ảnh của bạn để chụp ảnh để chia sẻ hoặc cập nhật ảnh đại diện hồ sơ của bạn và quét Mã QR để giúp bạn thêm liên hệ mới một cách dễ dàng.
 
Microphone
 
XPeers có thể tùy chọn sử dụng Micrô của bạn để thiết lập các cuộc gọi an toàn.
 
Liên hệ
 
XPeers có thể tùy ý khám phá những liên hệ nào trong sổ địa chỉ của bạn là người dùng XPeers. Thông tin từ các địa chỉ liên hệ của bạn sẽ được băm bằng mật mã và truyền đến máy chủ XPeers để xác định địa chỉ liên hệ nào của bạn đã được đăng ký XPeers trước đó để giúp bạn thuận tiện hơn khi sử dụng XPeers.
 
Dữ liệu nhật ký
 
Chúng tôi không nhận được bất kỳ dữ liệu nhật ký nào từ bạn.
 
Bảo vệ
 
Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.
 
Quyền riêng tư của trẻ em
 
Các Dịch vụ này không giải quyết bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.
 
Nội dung phản cảm
 
Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ sàng lọc hoặc giám sát Nội dung của bạn, nhưng chúng tôi có thể xem xét, xóa hoặc xóa Nội dung do bạn đăng và chia sẻ bất cứ lúc nào và theo quyết định của chúng tôi, chẳng hạn như trong trường hợp những người dùng khác thông báo cho chúng tôi rằng Nội dung của bạn vi phạm các Điều khoản này . Nếu chúng tôi vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn do vi phạm các Điều khoản này, bạn sẽ không tạo tài khoản khác mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi.
 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn cũng phải tôn trọng và tuân thủ tất cả các yêu cầu người dùng của chúng tôi về việc ngừng hoặc từ chối nhận một số hoặc tất cả các loại tin nhắn Xpeers từ bạn. Người dùng của chúng tôi có thể chặn bạn, đánh dấu thư của bạn là thư rác hoặc thông báo cho chúng tôi rằng bạn đang vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.
 
Chúng tôi sẽ xử lý các báo cáo nội dung phản cảm trong vòng 24 giờ bằng cách xóa nội dung đó và loại bỏ người dùng đã cung cấp nội dung vi phạm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo kết quả điều tra khiếu nại của chúng tôi cho bạn trong một khung thời gian hợp lý nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hợp lệ của mình.
 
Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
 
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.
 
Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2021
 
Liên hệ chúng tôi
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

TÌM KIẾM CỬA HÀNG

Nhập địa điểm để tìm đại lý và cửa hàng được ủy quyền gần nhất

flags